• CallCenter
  • Instagram
Ana Sayfa / Turlar / HİZMETLERİMİZ / Perge - Aspendos - Side

Perge - Aspendos - Side

Perge
Birçok tarihçi Perge isminin Hititlerden geldiğini ileri sürmektedir. Çoğrafyacı Strabon’a göre, Perge Truva savaşından sonra buraya gelen Akhas tarafından keşfedilmiştir.Akhas buranın gerçekte Kalkhas ve Mophus adında iki lider tarafından inşa edildiğini iddia etmektedir.Yapılan çalışmalar bize gösterir ki bu şehirde iskanlar M.Ö 1200lü yıllarda gerçekleşmiştir.Akropol yanından akan Aksu Nehri bu şehre liman olma özelliği kazandırmıştır çünkü bu nehir sayesinde denizden ulaşım sağlanabilmektedir.Başlama yeri Side olan önemli bir ticaret yolu Perge,Antalya ve tüm Efes yollarından geçmektedir.Perge ilk olarak M.Ö 334 yılında Büyük İskender buradan geçerken fark edilmiştir.Daha sonraki yıllarda Bergama Krallığı bir Roma kenti olduğu zaman Perge Bergama’nın kontrolü altına girmiştir.Felsefeci Ciceroya göre ‘Roma devlet adamı Verres bu bölgedeki korsanlardan kurtulmak için Pamphylia’ya geldiği zaman,Pamphylia’daki tüm şehirleri ve Perge’i talan etmiştir’.Özellikle M.Ö I. ve II.yüzyıllarda Perge Pamphylia’nın en zengin şehri olma özelliğine sahiptir.Bu yüzdendir ki St.Paul’ün M.S 46 yılında Anadolu’daki mücadelesine Perge’den başlaması hiçte şaşırtıcı değildir.Perge halkı Artemislerini severler ve çok saygı duyarlar.Hıristiyanlık bu yere 400 yılda gelmiştir.

Bizanslılar zamanında Perge Piskoposların yerleşim yeriydi. Her ne kadar Araplar M.S 7.yüzyılda Perge’ye akın etseler de, Selçuk Türkleri bölgeye yerleştikleri zaman, kayıtlar daha eski bir ırkın burada yaşadığını göstermektedir. Ayrıca bu şehir önemli şahsiyetleri de bünyesinde barındırmaktadır. Bunlardan bir kaçı: Filozof Metnin Varus, fizikçi Akslepiades, Valerus Electos ve ünlü matematikçi Apollonios’tur.

Aspendos
Antalya’nın batısında bulunmakta olup ve eski adı Pamphylia’dır. Toros dağı pamuk ve sebzeleriyle ünlü olan bereketli sahil kesimlerine doğru uzanmaktadır. Perge, Pamphylia’ya ait topraklar için bulunan Antalya’nın 47 km batısında bulunmaktadır. M.Ö 486 yılında bu bölgede Yunanlılar ve Persler arasında büyük bir savaş çıkmıştır.(Yunanlılar savaşı kazanıp buradan çekilmişlerdir.)Roma İmparatoru Marcus Aurelius döneminde bu bölgede çok iyi korunmuş olan bir tiyatro bulunmaktaydı. Bu tiyatro Romalılar tarafından kurulmuş olup Bizanslılar ve Selçuk Türkleri tarafından varlığı devam ettirilmiştir. Eski şehrin kalıntıları oldukça fazla olup stat, toplantı yeri ve de büyük bir kiliseyi kapsamaktadır.
CONSUL TRAVEL SERVICE 2021
Designed by Mescomedia